تولید چیلر ایستاده

مراکز تولید چیلر ایستاده

چیلرها دستگاه هایی دو منظوره برای تهویه هوا هستند که با توجه به شرایط محیط را خنک کننده و یا گرم می کنند این دستگاه ها انواع مختلفی دارند که یکی از آنها چیلر ای

بیشتر بخوانید