ایرواشر گلخانه ای

تولید کننده ایرواشر گلخانه ای

ایرواشر ها سیستم های تهویه ای هستند که میزان رطوبت و دما را تنظیم می کنند از ایرواشر ها در گلخانه ها استفاده می شود تا شرایط برای رشد گیاهان فراهم شود استفاده ا

بیشتر بخوانید